Du er her: 
lørdag24okt2020

Kirkehøjskole - Benny Schuster

lørdag24okt2020 kl. 10:00 - 13:00

KIRKEHØJSKOLE:

Shakespeare's sidste skuespil
- dramatiseret forsoning?’

- ved Benny Schuster

Foredraget vil med udgangspunkt i en genfortælling af skuespillet ”Vintereventyret” give en introduktion til de sidste af Shakespeares skuespil. Stillede Shakespeare i sine sidste år sig selv en hel speciel opgave? - nemlig dramatisk at skildre det angiveligt ”u-dramatiske”, som f.eks. tålmod, overbærenhed, stedfortrædende lidelse, anger, tilgivelse og forsoning. Måske forsøgte Shakespeare dermed at udvikle en genuin form til at udtrykke kristendom i.

Foredraget er en del af forårets Kirkehøjskole, som blev flyttet pga. corona-krisen.

Kirkehøjskole foredrag med Benny Schuster