Kirkehøjskole

Ei blot til lyst

Lørdagene 24. oktober og 21. november 2020 kl. 10 - 13

Om forholdet mellem kirken og teatret, gudstjenesten og scenen, dramaet og den store fortælling.


Hvad er det for et menneske teatret taler til i disse år?

Er det Homo Gravis (alvoren) eller Homo Gaudeo (Glæden) - eller?


Hvad er det for et menneske kirken taler til i disse år?

Arrangeret af sognepræst Jørgen Demant.

 

Shakespeares sidste skuespil

- ved Benny Schuster

Lørdag 24. oktober kl. 10 - 13


Foredraget vil med udgangspunkt i en genfortælling af skuespillet ”Vintereventyret” give en introduktion til de sidste af Shakespeares skuespil. Stillede Shakespeare i sine sidste år sig selv en hel speciel opgave? - nemlig dramatisk at skildre det angiveligt ”u-dramatiske”, som f.eks. tålmod, overbærenhed, stedfortrædende lidelse, anger, tilgivelse og forsoning. Måske forsøgte Shakespeare dermed at udvikle en genuin form til at udtrykke kristendom i.


Hemmelighedens Katedral

Lørdag 21. november kl. 10 - 13

- ved sognepræst Jørgen Demant

En teolog har sagt, at en kristen vandrer igennem livet med ’Guds hemmelighed i sig’. Mennesket er ikke på vej ind i Guds hemmelighed, men er i den. Kirken og dens praksis – fra gudstjeneste til Drop-in-dåb – er med til at kaste lys over denne hemmelighed. Kirken er et sted, hvor hverdagen ’afbrydes’, så vi kan komme og blive ’løftet’, ’underholdt’, ’adspredt’ af det gode budskab. Æstetik og kristendom er ikke hinandens modsætninger. Det gode budskab er det sande budskab, men også det skønne budskab, der vil udvide vores måde at tænke om os selv og verden. Give os anelser, følelser, fornemmelser for den Guds hemmelighed, vi går mod evigheden med.


 

Praktisk

Kirkehøjskolen blev flyttet fra foråret pga. corona-krisen.

Deltagere der allerede var tilmeldt, skal gentilmelde sig til kirkekontoret, men naturligvis ikke betale igen.

Var man tilmeldt, men har ikke mulighed for at deltage nu, henvender man sig til sognepræst Jørgen Demant.

Der vil blive serveret sandwiches og øl/vand og alt vil foregå i behørig afstand.

 

Kirkekontoret:

Lyngby Kirkestræde 10A
2800 Kongens Lyngby

Tlf.: 4587 5376

Mail: kongenslyngby.sogn@km.dk


Sognepræst Jørgen Demant:

Tlf.: 4588 4075

Mail: jtd@km.dk