Litteratur og teologi

Kirkehøjskole tre lørdage i efteråret med temaet 'litteratur og teologi' - hvad har de to dimensioner med hinanden at gøre? Gud fortæller en historie. Den står fortalt i Bibelen. Denne grundfortælling om Gud og menneske har inspireret mange forfattere. Arrangører: Jørgen Demant og Cecilia Lotko Pontoppidan.

Hver gang kl. 10.00-13.00 i Sognegården, Stades Krog 9. Samlet pris for deltagelse 200 kr. - betales ved tilmelding til kirkekontoret.

Lørdag 16. september: Ordet blev kød - bibel og fortælling ved lektor i teologi David Bugge

I en let tilgængelig form viser foredraget, hvordan Bibelen på forskellige måder lever videre i moderne skønlitteratur, hvorved opstår et frugtbart - til tider spændingsfyldt - forhold mellem de to. På denne baggrund stilles skarpt på Karen Blixens højst originale brug af det bibelske fortællestof. Endelig giver foredraget et udblik til, hvordan menneskelivet kan betragtes som en fortælling.

Lørdag 28. oktober: Livet - det dejligste eventyr ved sognepræst Kaj Mogensen

Om menneskesyn og gudstro i H.C. Andersens forfatterskab, hvori udfoldes den tro, at der er en kærlig Gud, der leder alt til det bedste. Kristne temaer spiller en stor rolle i forfatterskabet, H.C. Andersen så store del af sin digtning som kristen forkyndelse. I foredraget belyses dette ved en fortolkning af romaner, digte og eventyr, både kendte og mindre kendte.

Lørdag 25. november kommer forfatteren Søren Ulrik Thomsen

Søren Ulrik Thomsen er, som han siger, digter og kristen, men ikke en kristen digter. Han vil spinde en ende over kunstens rolle og det han beskriver som at leve på to etager. At vi lever med vilkår, der aldrig har været til stede før, og med vilkår, der ikke har ændret sig.

Download folder til Kirkehøjskole efterår 2017