"Ved siden af"

Livet ligger ikke altid dér midt på vejen, lige fremme, i det indlysende, men ved siden af den slagne vej, i det dunkle, i det tvetydige. Vi lever i en kultur, der gerne vil tydeligheden, men ofte må vi finde sand - heden ad omveje, ikke på bogens linjer, men mellem linjerne. Og ofte må vi også erkende, at vi ad omvejen neden om og hjem bliver klogere. Dette års sommerhøj - skole træder ved siden af, opsøger det, som er skjult, virkeligheden og sandheden på den anden side.

Kursusleder: Sognepræst Jørgen Demant

Sted: Sognegården, Stades Krog 9

 

Pris: 800 kr

Antal deltagere: begrænset

Tilmelding: til kirkekontoret fra tirsdag d. 8/5 hvor folder med program kan hentes


Program

Onsdag 27. juni

09.00   Morgensang Jørgen Demant

09.30   Forfatter Tom Buk-Swienty: Det ensomme hjerte – historien om en tysk soldats odyssé igennem 2. verdenskrig

13.00   Præst og forfatter Preben Kok: Knæk må der til, skal livet gro

15.00   Forfatter, dr.phil’ Henrik Wivel: Vilhelm Hammershøj

Torsdag 28. juni

09.00   Morgensang Jørgen Demant

09.30   Professor i teologi Mette Birkedal Bruun: Fra afsondret til privat – munke, prinsesser, os selv

13.00   Sangtime Jørgen Demant

15.30   Antropolog Ida Nicolaisen Punan: Folkets forestillinger om liv og død

Fredag 29. juni

09.00   Morgensang i kirken Jørgen Demant

09.30   Direktør f. Institut for menneskerettigheder Jonas Christoffersen: Det gode sprog i en polariseret verden

13.00   DR-Journalist Christoffer Emil Bruun: De progressive og de reaktionære, de kristne og de kultur - radikale

18.00   Koncert

19.00   Middag

 

Faste tider

12.00–13.00 Frokost

17.30   Afslutning

 

Kaffepauser er indlagt