Sommerhøjskolen: Natursyn

Naturen lader høre fra sig i disse år. Dens stemme er kraftig. Både bogstaveligt og i overført betydning. Klimaforandringer mærkes over hele kloden. Vi bliver nu pinligt mindet om, at naturen ikke bare er en ressource, der skal bruges og forbruges, men et dyre­bart ophav, der kalder på ansvarlighed og omtanke.

Har naturen en værdi i sig selv, eller har vi ret til at bruge den, som vi vil? Det er yderpunkterne. Naturen er forudsætning for liv, den kan berige os, give oplevel­ser, fascinere, give viden og glæder.


Begrænset antal deltagere. Tilmelding på kirkekontoret eller på mail: kongenslyngby.sogn@km.dk

Kursusafgift 800 kr.
Beløbet til sommerhøjskolen indbetales til Danske Bank: Reg. 4467 Kontonr. 4768139059. HUSK deltagernavn som tekst ved betaling.


Onsdag 26. juni 2019

09.00   Morgensang i kirken ved Jørgen Demant

09.30   Lektor Cecilie Rubow: Kærlighed til naturen

12.00   Frokost

13.00   Forsker i dansk natur Michael Stolze: Mennesket og naturen - er vi på katastrofekurs?

15.00   Professor Johs. Nørregaard Frandsen: Dansk natursyn fra guldalderen til opløsning

Torsdag 27. juni

09.00   Morgensang i kirken ved Jørgen Demant

09.30   Forfatter og kunstkritiker Bente Scavenius: Danmarksbilleder

12.00   Frokost

13.00   Ph.d. i naturbaseret mindfulness Dorthe Djernis: Naturen – en kilde til omsorg

15.00   Sangtime ved Jørgen Demant

Fredag 29. juni

09.00   Morgensang i kirken ved Jørgen Demant

09.30   Professor Johan Peter Fynbo: Kan man være en kristent troende astrofysiker

11.30   Koncert Maria Elisabeth Hersing: Circle the Woods

13.00   Afsluttende frokost.

 

Faste tider

9.00 I kirken

12.00–13.00 Frokost

17.30 Afslutning

Kaffepauser er indlagt


 

Sommerhøjskolen holdes i Sognegården, Stades Krog 9