Hvorfor går vi til gudstjeneste?

At gå i kirke forbinder vi ofte med at gå til gudstjeneste. Og gudstjenesten er mødestedet mellem mennesker og Gud. I gudstjenesten taler Gud til os gennem ord, musik, tegn, handlinger, og vi svarer igen med bøn og sang. Gudstjenesten er et fællesskab mellem mennesker og Gud.

Søndagens faste gudstjenester:

Højmessen. Hver søndag kl. 10.30 fejres højmessen - den kaldes således, fordi det er hovedgudstjenesten i ugens løb. Søndag er helligdag, og her fejrer vi, at vi mennesker lever i lyset af Kristi opstandelse fra de døde på 3. dagen, søndagen. Vi fejrer gudstjenesten med musik og salmesang, bøn, bibellæsning og prædiken, trosbekendelse og dåb, nadver og velsignelse.

Fromessen. Fromessen er den tidlige og korte gudstjeneste søndag morgen kl. 9.00. Her samles de morgenduelige en af de første søndage i måneden. Ved denne gudstjeneste er skriftemålet i centrum. Skriftemålet er et gammelt led i gudstjenesten, hvor man kan knæle ved alterskranken og ved præstens håndspålæggelse få absolution (=tilgivelse) for sine synder.      Se datoer i Nyhedsbrev og kalender.

Læs særskilt om de forskellige hverdagsgudstjenester.