Medarbejdere

Kirketjener

Martin Johannesen 

Tl: 22 51 70 70   

Fælles kirketjener e-mail: kirketjener@hotmail.com

Mandag er fridag

Kirketjener

Nina Judy Petersen

Tlf.: 2422 1128

Fredag er fridag

Kirketjener

Benedikte Bock  

Tlf: 29 24 71 80   

Mandag er fridag

 

Organist

Regina Bruun

Tlf.: 51 93 14 83

E-mail: gunny.bayer@gmail.com

Mandag er fridag

Organist

Aleksander Krejniuk

Tlf: 31 62 71 20

E-mail: krejniuk@gmail.com 

Onsdag er fridag

 

Kirke- & Kulturmedarbejder

Charlotte Maria Rasmussen

Tlf.: 2384 0305

Mail: cmr@lyngby-kirke.dk