Menighedsrådet 2016-2020

Menighedsrådsformand

Karen Hornshøj-Møller

E-mail: khornshojmoller@gmail.com

Tlf: 23 61 43 03

 

Næstformand

Henrik Friediger

E-mail: henrikfriediger@gmail.com

Tlf: 28 92 16 32

 

Kirkeværge

Erik Juul-Marker

 

Menighedsrådsmedlem

Vibeke Lentz

 

Menighedsrådsmedlem

Kirsten Skov Petersen

 

Menighedsrådsmedlem

Henrik Guldahl Labo

 

Menighedsrådsmedlem

Poul Erik Hermann

 

Menighedsrådsmedlem

Kim Martin Lind

 

Menighedsrådsmedlem

Vibeke Falkenstjerne

 

Menighedsrådsmedlem

Sten Kristoffersen

 

Menighedsrådsmedlem

Marianne Ørum

 

Menighedsrådsmedlem

Jonnie Munk Boesen

 

Menighedsrådsmedlem

Freja Fischer-Møller

 

Sognepræst

Jørgen Demant

Hjortekærsvej 74
Tlf. 45 88 40 75
E-mail: jtd@km.dk 

Træffes bedst efter aftale - mandag fri

 

Sognepræst (KBF)

Julie K. Goldschmidt

Lyngby Kirkestræde 12
Tlf. 45 88 24 60
E-mail: jkg@km.dk 

Træffes bedst efter aftale - mandag fri

 

Sognepræst

Cecilia Lotko Pontoppidan

Rustenborgvej 5
Tlf. 51 51 64 83
E-mail: clm@km.dk 

Træffes bedst efter aftale - fredag fri