Menighedsrådet 2016-2020

Karen Hornshøj-Møller, formand 23 61 43 03 khornshojmoller@gmail.com

Henrik Friediger, næstformand 28 92 16 32 henrikfriediger@gmail.com

Erik Juul-Marker, kirkeværge

Vibeke Lentz

Flemming Møller

Henrik Guldahl Labo

Poul Erik Hermann

Kim Martin Lind

Vibeke Falkenstjerne

Sten Kristoffersen

Marianne Ørum Rasmussen

Poul Erik Hjerrild-Nielsen

Freja Fischer-Møller

Jørgen Demant, sognepræst

Julie K. Goldschmidt, sognepræst

Cecilia Lotko Pontoppidan, sognepræst