Medlemskab af Folkekirken

Medlemskab af Den danske Folkekirke opnås ved dåb.

Man behøver ikke at være dansk statsborger for at være medlem af Folkekirken, men man kan ikke være medlem af et andet trossamfund og Folkekirken samtidigt.

Se nærmere på kirkeministeriets hjemmeside.

Sognebåndsløsning

Som medlem af Folkekirken er man knyttet til den sognekirke, hvor man bor, men ønsker man at høre til en anden sognekirke, kan man "løse sognebånd", d.v.s. skifte sogn.

Henvendelse herom skal ske til præsten i den kirke man gerne vil knyttes til.

Se nærmere på kirkeministeriets hjemmeside.

 

Udtrædelse af Folkekirken

 

Du kan altid vælge om du vil melde dig ud af Folkekirken.

Udmeldelse af Folkekirken sker ved skriftlig eller personlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor.

Når du meddeler, at du vil træde ud af Folkekirken, skal du oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Du får en bekræftelse på, hvornår udmeldelsen er sket, og udmeldelsen bliver registreret i CPR.

 

Genindtrædelse af Folkekirken

Du kan melde dig ind i Folkekirken igen ved at kontakte en præst.

Se nærmere på kirkeministeriets hjemmeside.