Bryllup

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

I kan blive gift i Lyngby Kirke, hvis I bor i sognet eller på anden måde har tilknytning til kirken.
For at blive gift i Folkekirken kræves det, at den ene af jer eller I begge er medlem af folkekirken.

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

Det skal I gøre

Indskrivning til vielse eller kirkelig velsignelse foregår ved at rette henvendelse til kirkekontoret eller en af sognepræsterne.

Vielse: Når aftale er truffet, skal I indhente en prøvelsesattest, som udfærdiges af bopælskommunen. I kan læse alt om dette på borger.dk - det er også her I skal indberette oplysninger. Kirkekontoret skal have prøvelsesattesten i hænde inden vielsen.
Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Navneændring: Det er gratis at ændre navn ved vielse og indtil 3 måneder efter vielsen. Ønsker I navneændring på bryllupsdagen, gøres dette via borger.dk

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab har ikke juridisk gyldighed, hvorfor der ikke skal indhentes prøvelsesattest eller oplyses vidner.

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar inviteres til en samtale med præsten.

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når vielsen nærmer sig. Men I er selvfølgelig også altid velkomne til selv at kontakte præsten.

Traditioner

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.