Bryllup

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

I kan blive gift i Lyngby Kirke, hvis I bor i sognet eller på anden måde har tilknytning til kirken.
For at blive gift i Folkekirken kræves det, at den ene af jer eller I begge er medlem af folkekirken.

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar inviteres til en samtale med præsten.

Præsten ringer til jer for at aftale en samtale, når vielsen nærmer sig.

Men I er selvfølgelig også altid velkommen til selv at kontakte præsten.

Det skal I gøre

Indskrivning til vielse eller kirkelig velsignelse foregår ved at rette henvendelse til kirkekontoret eller en af sognepræsterne.

Vielse: Når aftale er truffet, skal I indhente en prøvelsesattest, som udfærdiges af bopælskommunen. I kan læse alt om dette på borger.dk - det er også her I skal indberette oplysninger. Kirkekontoret skal have prøvelsesattesten i hænde inden vielsen.
Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Navneændring: Det er gratis at ændre navn ved vielse og indtil 3 måneder efter vielsen. Ønsker I navneændring på bryllupsdagen, gøres dette via borger.dk

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab har ikke juridisk gyldighed, hvorfor der ikke skal indhentes prøvelsesattest eller oplyses vidner.

Traditioner

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.