KUNSTEN AT DØ


EN FORMIDDAGSRÆKKE MED PRAKTISKE OG EKSISTENTIELLE OVERVEJELSER OM DET AT DØ

 

En dag skal vi dø.
Mens vi lever, kan vi tale sammen om, hvilke tanker vi gør os om døden. Helt konkret også tanker om vores egen død. Hvordan vil Gud gennem Jesus samle os i sit rige?, og hvilke ting skal ordnes her på jorden, når vi dør?

Vi indbyder til en formiddagsrække om kunsten at dø.
Velkommen til et mødested, hvor vi taler om både de praktiske forhold omkring døden og de overvejelser, vi gør os når vi står over for at skulle dø.

Over 5 formiddage vil vi overveje og tale sammen om livet og døden.

FORLØB:
5 onsdage:
23.9 – 30.9 – 7.10 – 14.10 – 21.10
Kl. 10-11.30 Mødested Sognegården
Stades Krog 9, 2800 Kgs. Lyngby

Sidste gang holder vi afslutning med en frokost.

Ved sognepræsterne
Jørgen Demant, Rachel Wille Christoffersen og Julie K. Goldschmidt

TILMELDING:
Til Kirkekontoret.

 

PROGRAM:

23.9: BEGRAVELSEN
Besøg hos bedemand.
Hjemme: Hvordan skal afslutningen på mit liv fejres/markeres?
Hvilke salmer skal synges?

30.9: KIRKEGÅRDEN
Besøg på Lyngby Parkkirkegård.
Om bisættelse – begravelse. ”Vort borgerskab er i himlen”
Samtale om evighedsbilleder. Hvad går vi ind til i døden?
Hvordan ser evigheden ud? Tro og håb.

7.10: TANKER OM DØDEN
Er der noget jeg er bange for? Er der noget, jeg glæder mig til? Angsten for ikke at have gjort det godt nok? Angsten for det ukendte? Angsten for at miste kontrol. Fortrøstning og håb? ”I min fars hus er der mange boliger”.
Gæst: fhv. sygehuspræst Tove Gade.

14.10: DIT LIV
Hvad var det bedste i dit liv ind til nu? Hvordan vil du gerne leve før døden.
”I skal ikke bekymre jer”

21.10: TESTAMENTE
Besøg af advokat.
Samtale om arv og fordeling. Forholdet til de efterladte. Hvad vil du give videre? Er der noget, du gerne vil have sagt? Har du velsignet dine
efterkommere?
Om afsked i Det gamle og i Det nye testamente. Hvordan tog Jesus afsked? Hvordan gør vi?