Samtaler, når troen, håbet eller dagliglivet slår knuder

Præsterne ved Lyngby kirke arrangerer og afvikler mange forskelligartede tiltag - synlige arrangementer både i kirken, i sognegården eller ude omkring på små og større ture. Men et område, der er knapt så synligt, er alle de mange samtaler, præster har med mennesker, der har brug for at mødes om eksistentielle problematikker, såsom tro og tvivl, liv og død.

Disse samtaler kaldes historisk set sjælesorgssamtaler, for her drages omsorg for de sjælekvaler, et menneske kan have i perioder af livet. Når troen, håbet eller eksistensen slår knuder.

Man er altid velkommen til at henvende sig til en af præsterne for en samtale - den foregår altid i fortrolighed, da præster har tavshedspligt.