Sorggruppe

Du er velkommen i Lyngby Kirkes sorggruppe for mennesker, der har mistet.

En sorggruppe er på mange måder det sted, hvor man, som digteren Søren Ulrik Thomsen beskriver det, prøver at ”finde hvile på et brændende blad”. Det er stedet, hvor man sammen med andre prøver at finde vej i sorgen og verden, som den nu ser ud.

Sorggruppen er tænkt som det sted, hvor man kan gå hen med de tanker, erfaringer og følelser af mismod og afmagt, der er så svære at bære ikke mindst i et samfund, hvor der ikke altid levnes ret meget plads til at sørge.

Samtalerne er fortrolige og behandles med tavshedspligt. Hver enkelt deltager forpligter sig på denne fortrolighed.

Sorggruppen ledes af to sognepræster.

Når vi mødes, er der fra sognepræsternes side lagt en ramme, som er den samme fra gang til gang. En ramme, der giver mulighed for at deltage både aktivt og passivt.

Hver gang er det 1 til 1 samtaler, præst og sorggruppedeltager imellem, der lægges vægt på. De øvrige deltagere får derved mulighed for at lytte med og kan afslutningsvis komme med kommentarer og tanker.

Vi mødes ca. 7 gange med to ugers mellemrum. Det er passende med en rum tid ”at trække vejret i” mellem de enkelte gange.

Samtalerne foregår i kirkens dåbsværelse og afsluttes hver gang med en salme og lystænding.

 

 

At tabe det hele og bære det med sig

som en usynlig skønhed

lagt til ens eneste ansigt.

……

At tale sig frem til sin stemme og glemme

sig selv, gå planken ud og blive benådet,

lade sandheden falde

og lægge sjælen til ro på et brændende blad.

 

Uddrag af digt fra Søren Ulrik Thomsen, 'Hjemfalden' 1998


Adresse

Lyngby Kirkestræde 1, 2800 Kgs. Lyngby

i kirkens dåbsværelse.

Tidspunkt

Onsdage kl. 17.00-18.45

 

 

 

Tilmelding og kontakt

Sognepræst

Jørgen Demant

Tlf. 45 88 40 75
Mail: jtd@km.dk

 

Sognepræst

Rachel Wille Christoffersen

Tlf. 29 80 87 13
Mail: rawch@km.dk